Uporabniki naših sistemov za zbiranje in uporabo deževnice so doslej prihranili že toliko litrov pitne vode: